top of page

The Full Story

Over

Welkom bij Psykhe Behavioural Design, het gedragsontwerp bureau geïnspireerd door de Godin van de ziel. Als gedragsontwerper, strateeg en consumentenpsycholoog geloof ik dat het begrijpen van de menselijke psyche essentieel is voor het behalen van jouw resultaten. Samen behalen we jouw doelstellingen en creëren we een betere wereld.

Group 14.png

Missie

Positieve verandering teweeg brengen door impactvolle gedragsstrategie en kennisdeling.

Doelen

Sociale verandering

Ons gedrag is een van de grootste oorzaken van maatschappelijke problemen en om die reden geloof ik dat daarin ook de oplossing ligt. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we voor een meer duurzame wereld? Hoe zorgen we dat mensen verstandige financiële keuzes maken?

Kennisdeling

Met kennisdeling brengen we samen het vakgebied verder.

Over mij

Van kinds af aan ben ik gefascineerd door menselijk gedrag. Nu zet ik mijn kennis van gedrag in om sociale verandering teweeg te brengen, merken te versterken en kennis te delen om het gedragsveld te versterken. 

Gedrag is overal en begrijpen waarom we doen wat we doen, is waardevol in elk vakgebied. Mijn kracht ligt in het verbinden van verschillende ideeën, theorieën en velden, waardoor ik creatieve en vernieuwende oplossingen kan bedenken.

Opleidingen

2017 - 2018

MSc Economische en Consumentenpsychologie

De Masteropleiding Economische en Consumentenpsychologie aan de Universiteit Leiden onderzoekt de complexe relatie tussen psychologie en economie in consumentengedrag. Studenten verkennen besluitvorming, motivatie en beïnvloeding, en passen psychologische inzichten toe op marketing en beleid. Dit programma bevordert kritisch denken, onderzoeksvaardigheden en bereidt afgestudeerden voor op functies in marktonderzoek, gedragseconomie en marketingmanagement.

2014 - 2017

BSc Psychologie

Erasmus Universiteit

De bacheloropleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit duikt diep in de menselijke geest en gedrag. Studenten verkennen verschillende domeinen, zoals cognitie, emoties en sociale interacties. Ze ontwikkelen inzicht in psychologische theorieën en onderzoeksmethoden, wat hen voorbereidt om menselijk gedrag te begrijpen en analyseren.

De opleiding bevordert kritisch denken en praktische vaardigheden, waardoor studenten psychologische concepten kunnen toepassen in verschillende contexten. Naast onderzoek krijgen ze waardevolle inzichten in menselijk gedrag, wat relevant is in diverse vakgebieden.

2018 - 2023

Certificaten

  • Introduction to social innovation, University of Cape Town (2023)

  • Quantitative research,  University of California (2023).

  • Data fundamentals, Growth Tribe (2023).

  • Design thinking for innovation, University of Virgina (2021).

  • Digital transformation, University of Virginia (2021)

  • Google ads, Google (2018)

  • Google analytics, Google (2018)

bottom of page